Informatii de interes general

ATENTIE !!!

Textele legale prezentate pe site-ul S.C MEGACONSTRCUCT S.A sunt o reproducere neoficiala a actului original, care, dupa caz, a suferit mai multe modificari, dar care nu au fost republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, avand numai un caracter informativ.
S.C MEGACONSTRUCT S.A nu isi asuma raspunderea pentru consecintele juridice generate de folosirea acestor texte legale.

Informatii de interes general

  • LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012 Legea energiei electrice si a gazelor naturale, emisa de Parlamentul Romaniei si publicata in MO, Partea I, nr. 485 din 16.07.2012, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotarirea 1240/2012 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora, emisa de Guvernul Romaniei si publicata in MO, Partea I, nr. 885 din data de 27 decembrie 2012
  • Informare consumatori care beneficiaza de scutirea directa de la plata accizelor pentru gazele naturale
  • Anexa 23 - Codul Fiscal - notificare scutire de la plata accizei
  • Ordinul 29 din 26 iunie 2016 pentru aprobarea regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali;
  • ORDIN nr. 106 din 22 octombrie 2014 privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, emis de ANRE si publicat in MO, Partea I, nr. 781 din data de 27 octombrie 2014
  • ORDIN nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, emis de ANRE si publicat in MO, Partea I, nr. 969 din data de 28 decembrie 2015
  • ORDIN nr. 96 din 25 iunie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrica si gaze naturale