INSTALATII DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE

Intretinerea, exploatarea si repararea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care raspunde pentru buna lor functionare.
Verificarea si revizia tehnica periodica a instalatiilor de utilizare este obligatorie pentru toti consumatorii si se efectueaza de catre un operator economic autorizat de catre ANRE.

Sfaturi utile de utilizare a gazelor naturale

Verificarea tehnica periodica a instalatiilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi ani.
Revizia tehnica periodica a instalatiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani și in urmatoarele situatii:

 • a) in cazul neutilizarii instalatiei o perioada mai mare de 6 luni;
 • b) dupa orice eveniment care ar putea afecta functionarea in conditii de siguranta a instalatiei.

Pentru preintampinarea accidentelor cu pierderi de vieti umane si distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalatiilor de gaze naturale, se vor respecta cu strictete urmatoarele instructiuni:

1.

Inainte de aprinderea focului se fac urmatoarele operatiuni:


 • ventilarea permanenta a incaperilor in care functioneaza aparate consumatoare de combustibili gazosi;
 • controlul tirajului coșului de evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi racordate la acesta; in cazul in care se constata lipsa tirajului, nu se aprinde focul decat dupa efectuarea lucrarilor care sa asigure tirajul (curatirea cosului, curatirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanica, etc.);
 • controlul robinetului de manevra al aparatului consumator de combustibili gazosi; daca robinetul este deschis, acesta se inchide si se ventileaza incaperea respectiva precum si cele invecinate prin deschiderea usilor si ferestrelor, aprinderea focului se face numai dupa aerisirea completa;
 • asigurarea accesului aerului de ardere in focarul aparatului consumator de combustibili gazosi (prin: deschiderea usitelor cenusarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului in focar, pornirea ventilatorului etc.);
 • verificarea functionarii aparaturii de automatizare, dupa caz;
 • ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazosi.

2.

La aprinderea focului in aparate consumatoare de combustibili gazosi neautomatizate si arzatoare, se fac urmatoarele operatiuni:


 • aerisirea focarului, minimum 5 minute inainte de aprinderea focului;
 • apropierea aprinzatorului de arzator;
 • deschiderea lenta a robinetului de manevra si aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilitatii flacarii.

Aprinderea se face numai cu un aprinzator special construit in acest scop, fiind interzisa aprinderea directa cu chibrituri, hartie etc.

Aprinderea focului Ia aparatele consumatoare de combustibili gazosi automatizate se face conform instructiunilor producatorului.

3.

Stingerea focului:

Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazosi racordate prin racord flexibil, se face prin inchiderea robinetului de siguranta, existent inaintea racordului flexibil; dupa stingerea flacarii se inchide si robinetul de manevra.

4.

Indicatii speciale

  La utilizarea gazelor naturale este interzis:

 • aprinderea focului daca se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale;
 • lasarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
 • obturarea cosului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi;
 • modificarea instalatiilor de gaze fara aprobari legale si prin persoane neautorizate;
 • dormitul in incaperi cu focul aprins;
 • dormitul in incaperi cu aparate consumatoare de combustibili gazosi nelegate la cos de fum (resou, aragaz etc.);
  Daca se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat urmatoarele masuri:

 • se sting toate focurile;
 • se deschid toate usile si ferestrele;
 • nu se aprinde nicio sursa de foc;
 • nu se manevreaza aparate electrice;
 • nu se doarme in astfel de incaperi;
 • se anunta imediat operatorul licentiat de distributie.

NU UITATI !

Verificarea cu flacara a instalatiilor de gaze naturale prezinta pericol de explozie si incendiu.
Dormitul in incaperi cu focul aprins sau in incaperi cu aparate consumatoare de combustibili gazosi nelegate la cosul de fum, prezinta pericol de moarte.

VERIFICAREA SI REVIZIA INSTALATIILOR DE UTILIZARE

Incepând cu data de 1 ianuarie 2016, a intrat în vigoare Ordinul nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Clientul final are obligatia sa efectueze, exclusiv prin intermediul unui OE autorizat de catre ANRE, verificarile si reviziile tehnice atat la instalatiile de utilizare individuale, cat si ale instalatiilor comune de utilizare.
Verificarile tehnice periodice ale instalatiilor de utilizare se realizeaza la maximum 2 ani, respectiv reviziile tehnice periodice ale instalatiilor de utilizare se realizeaza la maximum 10 ani.

Conform Procedurii aprobate prin Ordinul nr. 179/2015, efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice se face, în baza:

 • 1. Contractului de prestări servicii;
 • 2. Notificării trimise de Furnizorul de gaze naturale, notificari care se transmit cu minimum 60 de zile inainte de data scadenta a verificarii/reviziei tehnice a instalatiei de utilizare a gazelor naturale;
 • 3. Documentației tehnice ce a stat la baza execuției instalației de utilizare a gazelor naturale, avizată de către operatorul de sistem sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz.

La momentul efectuarii verificarii/reviziei tehnice periodice a instalatiei de utlizare gaze naturale, in conformitate cu prevederile Normelor Tehnice in vigoare, consumatorii sunt obligati, acolo unde este cazul, sa faca dovada efectuarii in termen a verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi supuse prevederilor ISCIR sau sa faca dovada ca a fost efectuata curatarea si verificarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor de ardere de catre operatorii economici autorizati, cu maximum 6 luni inainte de data verificarii sau reviziei a instalatiei de utilizare gaze naturale.

De asemenea, clientul final are obligatia de a asigura respectarea conditiilor tehnice pentru functionare in siguranta a instalatiei de utilizare gaze naturale, prin :

 • Inlocuirea racordului flexibil montat in instalatia de utilizare, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acestuia, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului;
 • Inlocuirea detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, in confomitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului.

In situatiile in care clientul final nu va realiza verificarea/ revizia tehnica periodica a instalatiei de utilizare, Megaconstruct SA va intrerupe alimentarea cu gaze naturale pana la efectuarea verificarii, respectiv a reviziei.
Reconectarea se va realiza numai dupa ce clientul va achita tariful aferent, conform tarifelor puse la dispozitie in sectiunea SERVICII/TARIFE.