Servicii / Tarife

In conformitate cu Ordinul ANRE nr. 84/2014 activitatile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale, sunt:

 • a) emiterea avizelor referitoare la SD, conform prevederilor legale privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • b) punerea In functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, apartinand clientilor finali din zonele delimitate pentru care detine licenta de operare;
 • c) deplasarea unei echipe tehnice:
  • (i) la locul de consum, cu exceptia situatiilor legate de functionarea In conditii de siguranta a instalatiei de utilizare a gazelor naturale sau a SD;
  • (ii) pentru asistenta la lucrarile edilitare din zona de siguranta si de protectie a SD;
 • d) Intreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentarii cu gaze naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de transport si de sistem/operatorului de distributie, dupa caz;
 • e) eliberarea de copii dupa documentatia tehnica privitoare la instalatia de utilizare a gazelor naturale a clientului final, fisele de evidenta a verificarilor/reviziilor tehnice periodice ale instalatiei de utilizare a gazelor naturale si/sau dupa avizul/avizul de principiu, detinute de catre OSD;
 • f) debransarea clientilor finali prin scoaterea definitiva din functiune a bransamentului si postului de reglare;
 • g) modificari ale obiectivelor SD prin deviere, la cererea clientului final sau a unui tert.

LISTA SERVICIILOR PRESTATE SPECIFICE LICENTEI DE OPERARE

Ordinul ANRE nr. 140/2015 cu modificarile si completarile ulterioare aproba Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitatile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale si prevede ca: - tarifele reglementate pentru activitatile conexe, stabilite de catre operatorul sistemului de distributie al gazelor naturale (OSD) conform prevederilor prezentei metodologii, sunt tarifele pe care OSD este Indreptatit sa le factureze.
Aceste tarife intra In vigoare Incepand cu data de 19.01.2023.

Pentru a vizualiza lista activitatilor conexe prestate de SC Megaconstruct SA, precum si tarifele aferente acestora, apasati aici.

Pentru a vizualiza lista altor servicii prestate de SC Megaconstruct SA si tarifele aferente, apasati aici.