Protectia datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimate Client / Partener,

In data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul U.E. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date. În consecință, începând cu aceasta data, Regulamentul înlocuiește și actul normativ-cadru de reglementare internă a acestui domeniu special, Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

In vederea implementării acestui regulament in activitatea MEGACONSTRUCT S.A., actualizam politicile de confidentialitate si luam cateva noi masuri de siguranta cu privire la procesarea de catre societatea noastra a datelor dvs cu caracter personal.

 

In continuare gasiti cateva informații legate de datele personale pe care le prelucrăm.

 1. Ce date prelucrăm?
  Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm ne-au fost furnizate în prealabil de catre dumneavoastra. Informațiile au fost sau pot fi furnizate fie personal, fie telefonic, fie prin posta electronica, fax, fie ca urmare a prezentei Dvs la sediul societatii si punctele de lucru. Datele cu caracter personal procesate de noi sunt următoarele:

 

 • numele, prenumele, adresa de domiciliu, CNP, serie si numar de buletin, acte de stare civila, acte privind dovada proprietatilor imobiliare,numar de telefon, adresa de poșta electronica;
 • datele de consum gaze naturale (istoricul de consum gaze naturale);
 • date tehnice (date privind instalatia de utilizare a gazelor naturale);
 • date comerciale (valoarea facturii , modalitatiel de plata, istoricul platilor, etc.);

 

 1. Cum prelucrăm datele dumneavoastra?

Prelucrarea datelor personale au temei legal si contractual, MEGACONSTRUCT S.A. desfasurand un serviciu public de interes general, respectiv serviciul de distributie a gazelor naturale, serviciul de furnizare a gazelor naturale in regim reglementat, vanzare gaze naturale, servicii de asistenta tehnica, executie si proiectare instalatii de utilizare, servicii conexe.

 

De asemenea, prelucram datele Dvs. cu caracter personal, cu scopul de a ne respecta obligațiile legale instituite in sarcina noastra (de ex. transmiterea de informatii catre A.N.R.E., ministerul de resort si alte institutii ale statului, autoritati publice ale statului, proceduri legale si judiciare, posta).

 

 1. Comunicăm datele dvs. cu caracter personal altor destinatari?
  Datele Dvs. vor fi comunicate angajatilor MEGACONSTRUCT S.A. precum si partenerilor contractuali ai acesteia.

 

 1. Care este perioada de stocare a datelor?
  Perioada de stocare a datelor difera în funcție de tipul și natura datelor. Astfel, in ceea ce priveste numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa profesională, CNP, telefon, nr. și serie de buletin, adresa de e-mail, acestea sunt pastrate in arhivele MEGACONSTRUCT S.A. pe toata durata contractelor incheiate intre noi sau pentru perioada legala solicitata de legislatia aplicabila.

 

 1. Care sunt drepturile dumneavoastra si cum le puteti exercita?
 • Dreptul de accesaveti dreptul de a obține de la noi, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele dvs personale sunt sau nu sunt prelucrate de societatea noastra și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive si/sau facute cu rea-credință.

 

 • Dreptul la informare –  aveti dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de GDPR şi conditiile în care pot fi exercitate.

 

 • Dreptul la rectificare– puteti cere rectificarea datele personale inexacte sau actualizarea lor in cazul in care au survenit schimbari.

 

 • Dreptul la stergerea datelor sau "dreptul de a fi uitat" -  puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care nu mai doriti ca aceastea sa fie prelucrate de societatea noastra, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege.

 

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevazute de lege.

 

 • Dreptul la opoziție – aveti dreptul sa va opuneti, in orice moment, din motive intemeiate şi legitime legate ca datele tale să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispozitii legale contrare.

 

 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator de date cu caracter personal.

 

 • Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 • Dreptul de retragere a consimtamantului– in cazurile in care prelucrarea datelor dvs cu caracter personal se intemeiaza pe consimtamantul tau, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii ramanand in continuare valabilă.

 

Va puteti exercita aceste drepturi individual, gratuit si foarte facil prin simpla transmitere a unei solicitări scrise la sediul nostru din Bucuresti, str. Piata Unirii nr. 1,  Corp Central, et.5,Spatiu C5.02, Sector 3 sau la adresa de email:
office@megaconstruct.ro.