Protectia datelor cu caracter personal

Nota de informare  a companiei MEGACONSTRUCT SA privind prelucrarea datelor cu caracter personal

MEGACONSTRUCT SA cu sediul social în București, Str. Piata Unirii, nr 1, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/5736/1993, avand Cod Unic de Inregistrare fiscala 3507416, denumita in continuare Operatorul, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016  si a Legii 190/2018

Care este scopul acestei informari si cui se adreseaza

MEGACONSTRUCT SA doreste sa va informeze despre modul in care prelucreaza datele cu caracter personal, care sunt scopurile pentru care le prelucreaza precum si care sunt temeiurile legitime alte prelucrarii.

Prelucram doar date ale persoanelor care au interactionat cu noi, in diferite forme. Astfel, indiferent daca sunteti: clientul nostru, partenerul nostru de afaceri, o persoana care ne contacteaza pentru diverse scopuri (de exemplu, pentru a solicita o oferta din partea noastra) ori ne viziteaza intr-unul dintre sediile noastre, un actual, fost ori potential angajat, un colaborator, ori pur si simplu un utilizator de Internet care acceseaza website-ul www.megaconstruct.ro, va rugam sa parcurgeti aceasta informare.

MEGACONSTRUCT SA, colecteaza date cu caracter personal, pentru urmatoarele scopuri:

(i) pentru a presta servicii care au legatura cu activitatea societatii MEGACONSTRUCT SA precum si a altor servicii conexe/similare, in functie de serviciile de care beneficiaza/poate beneficia fiecare client in parte;

(ii) pentru a realiza comunicarea cu partenerii/clientii/persoanele interesate, mai precis pentru a raspunde diferitelor solicitari, transmiterea facturilor fiscale, transmiterea diferitelor comunicari pe care partenerii/clientii MEGACONSTRUCT SA ar trebui sa le cunoasca;

(iii) pentru a tine legatura cu dvs si a va oferi informatii necesare prin intermediul site-lui nostru: www.megaconstruct.ro dar si pe paginile noastre de socializare. www.facebook.com/Megaconstruct/

(iV) pentru comunicari de marketing. Aceste comunicari le vom realiza doar daca avem consimtamantul persoanei vizate;

Categorii de persoane vizate

(I) Clienti sau potentiali clienti  ale caror date le vom utilizata pentru a intocmi oferte, a incheia si executa contractul, si pentru a presta serviciile solicitate de catre acestia. In acest caz, vom intemeia prelucrarile pe necesitatea accesului la sistemul de distibutie solicitat, incheierii si / sau executarii unui contract dar si pe respectarea unei obligatii legale.

(II) Angajatii partenerilor nostri contractuali (companii care sunt partenerii nostri de afaceri),

Le prelucram urmatoarele date: nume, prenume, functie/post, angajator, numar de telefon, adresa de e-mail ale angajatilor partenerilor nostri pentru mentinerea relatiei contractuale cu companiile pe care le reprezinta si pentru a putea sa colaboram. In acest caz, ne vom intemeia prelucrarile pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am incheiat cu alte companii si de a ne asigura ca celelalte companii executa, la randul lor, acele contracte.

(III) Persoane fizice cu care suntem in relatii de afaceri. Pentru a putea desfasura relatii de afaceri cu diferite persoane fizice autorizate, este necesar sa prelucram anumite informatii, si anume: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, serie si numar carte identitate, adresa de corespondenta, cod numeric personal, calitatea, calificari profesionale. In acest caz, baza legala a prelucrarii este acordarea accesului la sistemul de distibutie/ incheierea / executarea unui contract.

(IV) Personalul unei autoritati publice, a caror date le folosim pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale, cum ar fi raspuns la solicitarile unor autoritati, tinerea de registre prevazute de lege si altele asemenea. Spre exemplu, va trebui sa pastram numele, prenumele, autoritatea din care faceti parte si semnatura dvs. in registrele de control pe care legea ne obliga sa le tinem.

(V) Candidati pentru un post pe care Megaconstruct SA il are vacant. Pentru desfasurarea procesului de recrutare, colectam urmatoarele date: datele incluse în CV-ul pe care ni le transmiteti. De regula acestea sunt: numele, prenumele, datele de contact (numar de telefon si adresa de e-mail), experienta profesionala, dovada studiilor si alte documente pe care le-am putea solicita de la dvs.. De asemenea, in cadrul interviului vom prelucra date cu caracter personal care se refera la candidat, cum ar fi: preferintele sale profesionale, detalii cu privire la experienta si studiile care nu sunt incluse in CV-ul sau, asteptarile pe care le are un candidat in privinta remuneratiei. Ca parte a procesului de angajare, putem solicita documente suplimentare (cum ar fi foi matricole, diplome, avize, autorizatii, calificari profesionale etc.), care vor contine, si ele, date cu caracter personal.

In aceste cazuri, ne vom intemeia prelucrarile datelor tale pe incheierea / executarea contractului de munca.

(VI)  Vizitator al sediului, al punctelor de lucru sau al altor incinte ale noastre.

In unele dintre incintele noastre avem instalate camere de supraveghere video , pentru a asigura securitatea angajatilor nostri, a altor persoane din acele incaperi si a bunurilor noastre. Asadar, vom prelucra imagini (inregistrari video) cu toti vizitatorii. In toate cazurile, am indicat locurile unde se afla aceste camere prin pictograme, conform legii. Prelucrarea datelor in acest scop este intemeiata pe interesul nostru legitim de asigurare a securitatii persoanelor si a obiectelor din incintele noastre.

(VII) Vizitatori ai site-ului nostru: www.megaconstruct.ro sau persoane care au  interactionat cu vreunul dintre conturile noastre pe retelele de socializare.

In aceasta situatie, exista posibilitatea sa folosim datele acestor categorii de persoane vizate pentru urmatoarele scopuri:

(i) Imbunatatirea experientei utilizatorilor pe website-ul nostru. Pentru a putea tine cont de preferintele pe care utilizatorii le-au exprimat in sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care utilizatorul il foloseste. Prelucram date precum: adresa IP; identificatori cookies; alti identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data si ora accesarii website-ului; istoricul vizitelor; data si ora accesarii website-ului; dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului;  informatii despre locul din care se acceseaza  website-ul nostru.*

Temeiul prelucrarii va fi interesul nostru legitim de a oferi utilizatorilor nostri o experienta placuta de navigare a website-ului nostru.

(ii) Cunoasterea opiniilor persoanelor care comunica cu noi prin intermediul retelelor de socializare.  Cand cineva posteza un comentariu sub una dintre postarile noastre pe retelele de socializare, si apasa butonul Like sau redistribuie postarea noastra, sau ne transmite un mesaj pe unul dintre conturile noastre, vom prelucra urmatoarele date ale respectivei persoane: nume de utilizator, fotografie de profil, actiunea pe care a intreprins-o – like / alta reactie sau continutul comentariului.

In aceste cazuri, ne vom intemeia prelucrarea pe consimtamantul persoanei vizate.

Perioada de pastrare a Datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii in scopurile amintite mai sus vor fi pastrate conform principiilor de proportionalitate si necesitate, si in orice caz pana la atingerea scopurilor pentru care au fost colectate si prelucrate.

Despre sursa datelor

De obicei colectam date direct de la persoana vizata, in functie de tipul de interactiune si interes.

Cui vom divulga datele

Ca regula, MEGACONSTRUCT SA nu  divulga datele pe care le detine si prelucreaza, despre toate categoriile de persoane vizate, altor persoane fizice sau juridice.

Cazurile in care datele clientilor MEGACONSTRUCT SA pot fi divulgate catre alte companii sau persoane fizice sunt acelea in care alte companii persoane fizice sau juridice actioneaza ca persoane imputernicite in relatia cu MEGACONSTRUCT SA.  In aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de derulareau unui contract, intocmirea unei documentatii necesare derularii contractului, constatarea, apararea si exercitarea drepturilor sau intereselor noastre.

Categoriile de destinatari carora le-am putea divulga datele dumneavoastra sunt:

 • angajatilor si colaboratorilor ai Operatorului aflati pe teritoriul Romaniei;
 • societatilor terte sau partenerilor contractuali;
 • catre autoritatile statului (ANRE, ANAF, organele de cercetare penala etc.)

In ce conditii am putea transfera datele catre state terte sau organizatii internationale

MEGACONSTRUCT SA nu transfera si nu intentioneaza sa transfere date cu caracter personal catre alte companii, organizatii sau persoane din state terte sau catre organizatii internationale.

Ce se poate intampla daca o persoana nu doreste sa ne dea datele

In cele mai multe cazuri, persoanele vizate nu au obigatia de a comunica datele lor cu caracter personal.

Totusi, refuzul dumneavoastra de ne transmite datele cu caracter personal mai sus mentionate, conduce la imposibilitatea de a opera accesul la sistemul de distributie gaze naturale, si de a presta serviciile contractate care au legatura cu activitatile prestate de MEGACONSTRUCT SA.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679/27 aprilie 2016, beneficiati de urmatoarele drepturi :

 • dreptul la transparenta,
 • dreptul de a fi informat,
 • dreptul de acces la date,
 • dreptul la rectificare,
 • dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)*,
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii,
 • dreptul la portabilitatea datelor,
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv crearea de profiluri), dreptul de a se adresa justiției/ ANSPDCP.

Va puteti exercita aceste drepturi individual, gratuit si foarte facil prin simpla transmitere a unei solicitări scrise la sediul nostru din Bucuresti, str. Piata Unirii nr. 1,  Corp Central, et.5,Spatiu C5.02, Sector 3 sau la adresa de email: office@megaconstruct.ro

Datele de contact ale persoanei cu sarcini in domeniul protectiei datelor cu caracter personal (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactati in legatura cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastra cu caracter personal)

Prenume si nume: Cristina Matasa , Ofiter privind protectia datelor.

Adresa de e-mail: contact@dpoconsulting.ro

Va multumim pentru timpul acordat!