Cum deveniti client Megaconstruct

Pentru a deveni consumatori de gaze naturale, va invitam sa parcurgeti etapele prezentate mai jos:

 

 1. DEPUNEREA DE CATRE SOLICITANT A CERERII DE RACORDARE

In vederea racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale trebuie sa depuneti  la Operatorul Sistemului de Distributie (OSD) o cerere de racordare, care va fi insotita de documentele mentionate la Sectiunea 5 din Cererea de racordare.

Model cerere de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale

 1. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE RACORDARE

Dupa depunerea cererii de racordare cu documentatia completa si stabilirea solutiei tehnice de racordare la sistemul de distributie, OSD va transmite in atentia dumneavoastra, impreuna cu avizul tehnic de racordare si cu schita cu solutia tehnica de racordare, oferta de contract de racordare, intocmit in conformitate cu modelul prevazut de Regulamentul privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 07/2022 si modelul de solicitare de selectare a Operatorului Economic Autorizat A.N.R.E. (OE).

Model - Contract de racordare.

Pentru lucrarile de proiectare, verificare a documentatiei tehnice/proiectului tehnic si executia racordului aveti posibilitea de a alege intre prestarea acestor servicii de catre operatori selectati de catre OSD la tariful de racordare calculat in conformitate cu prevederile metodologiei elaborate si aprobate de catre A.N.R.E., conform ofertei transmise sau cu orice OE la tarifele negociate de dumneavoastra cu acestia mentionate in solicitarea de selectare.

In situatia in care optati pentru prestarea serviciilor mai sus mentionate de catre un OE, este necesar sa ne transmiteti solicitarea de selectare a acestora in termen de 5 zile de la data primirii avizului tehnic de racordare si a ofertei de contract, urman ca OSD sa transmita in atentia dumneavoastra contractul de racordare actualizat cu noile tarife. Concomitent OSD incheie cu OE selectati de catre dumneavoastra o conventie tehnica in conformitate cu prevederile legislatia specifica in vigoare.

Lista Operatorilor Economici autorizati ANRE

Lista Verificatorilor de Proiecte atestati ANRE

Model solicitare de selectare client casnic si noncasnic

Model solicitare de selectare dezvoltator

Nota! In situatia in care, pentru zona solicitata a locului de consum, capacitatea obiectivului/sistemului este insuficienta sau nu exista obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale (conducte), se va intocmi un un calcul de eficienta privind analiza rentabilitatii investitiei.

In cazul in care realizarea obiectivelor/conductelor, nu este economic justificată pentru operatorul de distribuţie sau lucrarea nu este inclusa in planul de investitii al Operatorului Sistemului de Distributie, aveti posibilitatea sa finantati sau sa participati in cota-parte (dupa caz) la finantarea obiectivelor/conductelor, iar in acest caz se va incheia un Contract de cofinantare, Contract ce se va incheia simultan cu Contractul de racordare.

 1. SELECTAREA OPERATORILOR ECONOMICI DE CATRE OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE

In situatia in care ati optat ca lucrarile sa fie realizate de catre operatori economici selectati de catre OSD, dupa incheierea contractelor de racordare si de cofinantare (dupa caz) si indeplinirea obligatiilor de plata, in termen de 60 de zile OSD selecteaza OE in regim concurential sau prin proceduri concurentiale, transparente si nediscriminatorii.

 1. AUTORIZAREA, PROIECTAREA, EXECUTIA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR DE RACORDARE SI SAU A CONDUCTELOR

Ulterior selectarii OE de catre Solicitant sau de catre OSD, in vederea racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale sunt parcurse urmatoarele etape:

 • obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor/autorizaţiilor emise de organismele abilitate/autorităţile competente;
 • proiectarea instalaţiei de racordare şi/sau, după caz, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;
 • verificarea tehnică a proiectului aferent instalaţiei de racordare şi/sau, după caz, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE pentru sisteme de distribuţie a gazelor naturale;
 • execuţia instalaţiei de racordare şi/sau, după caz, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;
 • urmărirea de către OSD a execuţiei instalaţiei de racordare şi/sau, după caz, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;
 • realizarea de către OSD a recepţiei şi a punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare şi/sau, după caz, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD.
 1. PROIECTAREA, VERIFICAREA PROIECTULUI TEHNIC, EXECUTIA, RECEPTIA INSTALATIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE

Instalatia de utilizare incepe de la iesirea din postul de reglare-masurare si asigura alimentarea cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de gaze naturale. Instalatia este proprietatea clientului, cu drepturile si obligatiile ce ii revin acestuia conform legislatiei in vigoare (exploatare, verificare tehnica la intervale de maxim 2 ani, revizie tehnica la intervale de maxim 10 ani).

Lucrarile necesare la instalatia de utilizare se efectueaza in baza unui Contract incheiat cu un Operator Economic Autorizat de catre A.N.R.E. selectat de catre Solicitant cu respectarea prevederilor Ordinului Presedintelui A.N.R.E. nr. 156/2020 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

 1. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Ultima etapa pentru alimentarea cu gaze naturale a unui imobil consta in semnarea Contractului de furnizare, montarea contorului si punerea in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale.

Comparator ANRE Oferte-Tip de Furnizare a Gazelor Naturale

Va informam ca textul de mai sus reprezinta o prezentare succinta a etapelor care trebuie parcurse. Pentru mai multe detalii va rugam sa va adresati angajatilor nostri din punctele de lucru ale societatii si sa consultati reglementarile in vigoare pe care le puteti accesa atat pe site-ul www.megaconstruct.ro , sectiunea Legislatie, cat si pe site-ul Autoritatii www.anre.ro .