CUM DEVENITI CLIENT MEGACONSTRUCT

Doriti racordarea la sistemele de distributie din zonele concesionate de societatea noastra ?

Nimic mai simplu !

Urmand pasii alaturati, nu veti intampina nicio dificultate

ATENTIE !!! Textele legale prezentate pe site-ul S.C MEGACONSTRCUCT S.A sunt o reproducere neoficiala a actului original, care, dupa caz, a suferit mai multe modificari, dar care nu au fost republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, avand numai un caracter informativ.

CUM DEVENITI CLIENT MEGACONSTRUCT

Pentru a deveni consumatori de gaze naturale, va invitam sa parcurgeti etapele prezentate mai jos:

1.

DEPUNEREA DE CATRE SOLICITANT A CERERII DE RACORDARE

In vederea racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale trebuie sa depuneti la Operatorul Sistemului de Distributie o cerere de racordare, care va fi insotita de dovada achitarii tarifului de analiza a cererii. Odata cu cererea de racordare vor fi depuse si documentele mentionate la Sectiunea 6 din Cererea de racordare.

2.

INCHEIEREA CONTRACTULUI DE RACORDARE

Dupa depunerea cererii de racordare cu documentatia completa si stabilirea solutiei tehnice de racordare la sistemul de distributie, Operatorul Sistemului de Distributie va va transmite, impreuna cu avizul tehnic de racordare si cu schita cu solutia tehnica de racordare, oferta de contract de racordare, intocmit in conformitate cu modelul prevazut de Regulamentul privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 32/2018.

Pentru lucrarile de proiectare, verificare a documentatiei tehnice/proiectului tehnic si executia racordului aveti posibilitea de a alege intre prestarea acestor servicii de catre OSD la tariful de racordare calculat in conformitate cu prevederile metodologiei elaborate si aprobate de catre A.N.R.E.sau cu orice Operator Economic Autorizat A.N.R.E./Verificator de Proiecte atestat A.N.R.E. In situatia in care optati pentru prestarea serviciilor mai sus mentionate cu un Operator Economic Autorizat, este necesar sa ne notificati acest aspect in termen de 15 zile de la primirea ofertei de contract. Ulterior va fi intocmit Contractul in conformitate cu optiunea Dvs.

Nota! In situatia in care, pentru zona solicitata a locului de consum, capacitatea obiectivului/sistemului este insuficienta sau nu exista obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale, se va intocmi un Studiu Tehnico Economic privind analiza renatabilitatii investitiei.

În cazul în care realizarea obiectivelor/conductelor, nu este economic justificată pentru operatorul de distribuţie, aveti pozibilitatea sa participati în cotă-parte la finanţarea obiectivelor/conductelor, iar in acest caz se va incheia un Contract privind participarea in cota parte la finantarea lurarii, Contract ce se va incheia simultan cu Contractul de racordare.

3.

PROIECTAREA, VERIFICAREA PROIECTULUI TEHNIC, EXECUTIA, RECEPTIA INSTALATIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE

Instalatia de utilizare incepe de la iesirea din postul de reglare-masurare si asigura alimentarea cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de gaze naturale. Instalatia este proprietatea clientului, cu drepturile si obligatiile ce ii revin acestuia conform legislatiei in vigoare (exploatare, verificare tehnica la intervale de maxim 2 ani, revizie tehnica la intervale de maxim 10 ani).
Lucrarile necesare la instalatia de utilizare se efectueaza in baza unui Contract incheiat cu un Operator Economic Autorizat de catre A.N.R.E. si cu respectarea prevederilor Ordinului Presedintelui ANRE nr. 32/2012 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

4.

INCHEIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Ultima etapa pentru alimentarea cu gaze naturale a unui imobil consta in semnarea Contractului de furnizare, montarea contorului si punerea in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale.

Va informam ca textul de mai sus reprezinta o prezentare succinta a etapelor care trebuie parcurse. Pentru mai multe detalii va rugam sa va adresati angajatilor nostri din punctele de lucru ale societatii si sa consultati reglementarile in vigoare pe care le puteti accesa atat pe site-ul www.megaconstruct.ro , sectiunea Legislatie, cat si pe site-ul Autoritatii www.anre.ro .