CUM DEVENITI CLIENT MEGACONSTRUCT

Doriti racordarea la sistemele de distributie din zonele concesionate de societatea noastra ?

Nimic mai simplu !

Urmand pasii alaturati, nu veti intampina nicio dificultate

ATENTIE !!! Textele legale prezentate pe site-ul S.C MEGACONSTRCUCT S.A sunt o reproducere neoficiala a actului original, care, dupa caz, a suferit mai multe modificari, dar care nu au fost republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, avand numai un caracter informativ.

CUM DEVENITI CLIENT MEGACONSTRUCT

Pentru a deveni consumatori, trebuie sa urmati urmatoarele etape:

1.

CERERE PENTRU ACORDAREA ACCESULUI LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

Va invitam la punctele de lucru ale societatii noastre pentru a completa, cu ajutorul angajatilor nostri, urmatoarele cereri in functie de nevoile dumneavoastra :

NOTA: Cererile de mai sus, impreuna cu documentatia aferenta se vor depune in original doar la punctele de lucru ale societatii.

2.

ELIBERAREA ACORDULUI DE ACCES LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

Raspunsul favorabil la cererea de acord acces formulata conform punctului 1 de mai sus, reprezinta acordul de acces in care se precizeaza: debitul instalat pentru care s-a facut rezervarea de capacitate, regimul presiunii de livrare a gazelor naturale inainte de statia/postul de reglare-masurare, durata de valabilitate a acestuia etc.

3.

DEPUNEREA DE CATRE SOLICITANT A CERERII DE RACORDARE

In vederea continuarii procesului de racordare, ulterior obtinerii acordului de acces, Solicitantul va transmite Operatorului o cerere de racordare. Termenul limita de depunere de catre solicitant a cererii de racordare este de 60 de zile, inainte de expirarea termenului de valabilitate a acordului de acces.

4.

INCHEIEREA CONTRACTULUI DE RACORDARE

In termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii de racordare, in cazul in care documentatia depusa de Solicitant este completa, intervine incheierea contractului de racordare cu operatorul licentiat al serviciului de distributie.

5.

ACHITAREA DE CATRE SOLICITANT A TARIFULUI DE RACORDARE

In momentul obtinerii acordului de acces se poate depune si cererea de racordare, pe baza aceseia fiind incheiat Contractul - cadru de racordare la sistemul de distributie, conform HG 1043/2004. Dupa semnarea contractului se va emite factura aferenta tarifului de racordare, urmand a fi achitata de catre client. Clientul va fi pus in functiune numai dupa achitarea integrala a taxei de racordare, calculata conform prevederilor HG nr. 1043/2004.

Refuzul accesului tertilor la sistemele de distributie a gazelor naturale, conform Legii gazelor nr.123/2012, se poate face in urmatoarele situatii:

  • capacitatea obiectivului/sistemului este insuficienta;
  • accesul la sistem impiedica indeplinirea obligatiilor de serviciu public si siguranta in exploatare;
  • accesul la sistem poate conduce la serioase dificultati economice si/sau financiare legate de contractele de tip "take-or-pay" pentru titularul de licenta/autorizatie caruia i se solicita accesul;
  • calitatea gazelor naturale care urmeaza sa fie introduse in sisteme si/sau in depozite nu corespunde cerintelor impuse de reglementarile in vigoare

Refuzul de racordare la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale se poate face in urmatoarele situatii prevazute de Legea nr.123/2012:

  • capacitatea obiectivului/sistemului este insuficienta;
  • nu exista obiective/conducte parti componente ale sistemelor la care urmeaza sa fie realizata conectarea;
  • in cazul neindeplinirii obligatiei de plata a tarifului de racordare.
6.

PROIECTAREA, VERIFICAREA PROIECTULUI TEHNIC, EXECUTIA, RECEPTIA INSTALATIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE

Instalatia de utilizare incepe de la iesirea din postul de reglare-masurare si asigura alimentarea cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de gaze naturale. Instalatia este proprietatea clientului, cu drepturile si obligatiile ce ii revin acestuia conform legislatiei in vigoare (exploatare, verificare tehnica la intervale de maxim 2 ani, revizie tehnica la intervale de maxim 10 ani).
Lucrarile necesare la instalatia de utilizare se efectueaza in baza unui Contract, cu respectarea prevederilor Ordinului Presedintelui ANRE nr. 32/2012 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

7.

INCHEIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Ultima etapa pentru alimentarea cu gaze naturale a unui imobil consta in semnarea Contractului de furnizare, montarea contorului si punerea in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale.