Strategie si obiective

Obiectivele societatii noastre sunt imbunatatirea permanenta a serviciilor oferite catre dumneavoastra prin asigurarea unui standard de inalta calitate a activitatilor de distributie si furnizare a gazelor naturale, scopul nostru fiind cresterea confortului si sigurantei dumneavoastra;
MEGACONSTRUCT S.A.  urmareste sa satisfaca in mod constant si profesionist cerintele clientilor sai prin asigurarea de servicii in conditii egale si nediscriminatorii fata de acestia.
Avand in vedere dezvoltarea rapida a economiei atat la nivel national, cat si la nivel international, precum si rolul pe care energia il indeplineste in sustinerea activitatilor economice, strategia MEGACONSTRUCT S.A. este orientata spre indeplinirea unor obiective majore, in conformitate cu reglementarile europene in domeniul gazelor naturale, cum ar fi:

  • alimentarea in conditii de siguranta si de continuitate cu gaze naturale a tuturor consumatorilor, cu respectarea legislatiei in vigoare, inclusiv cea referitoare la protectia mediului si securitatea muncii;
  • elaborarea unui program de dezvoltare propriu, in concordanta cu evolutia viitoare a consumului de gaze naturale;
  • dezvoltarea de retele de distributie a gazelor naturale in conditii de siguranta in exploatare, respectarea cerintelor legale privind protectia mediului, si, pe cat posibil, reducerea nivelului emisiilor daunatoare si poluante, comunicarea si conlucrarea cu furnizorii de produse si servicii ai societatii noastre pentru a diminua impactul asupra mediului, responsabilizarea personalului privind protectia mediului .

MEGACONSTRUCT S.A.  are integrate sistemele de management al calitatii si al mediului, fiind certificata in conformitate cu standardele SR-EN-ISO 9001-2001 si respectiv SR-EN-ISO 14001-2005.

Activitatea societatii noastre, nu are impact semnificativ asupra mediului si deci nu se impune obtinerea unei autorizatii de mediu, astfel cum prevad dispozitiile Ordinului nr. 1798/19.11.2007.