Organizarea

S.C. MEGACONSTRUCT S.A. are un numar mare de salariati, activitatea desfasurandu-se in cadrul departamentelor, serviciilor si echipelor de lucru, stabilite conform organigramei aprobate de Directorul General.

Societatea are integrate sistemele de management al calitatii si al mediului, fiind certificata în conformitate cu standardele SR-EN-ISO 9001-2001 si respectiv SR-EN-ISO 14001-2005.

Activitatea societatii noastre, cod CAEN 3522, nu are impact semnificativ asupra mediului si deci nu se impune obtinerea unei autorizatii de mediu, astfel cum prevad dispozitiile Ordinului nr. 1798/19.11.2007.